Het bestuur


 

      

     

Functie

 Naam / Telefoon

 Nevenfunctie

 

Voorzitter:

Dhr. Hans Stahl
Tel: 06- 165 324 19
 

 

 

 Secretaris:
 

Zr: Mien Leistra
Tel:  030-6976241
Tussen 19-20 uur

 

 

Penningmeester,
 


Mevr. Els Kleintunte
Tel:  030-2660576

 
 
 

Algemeen lid 

Dhr. Dick van der Horst
Tel. 030-271 62 93
 

Beheer website KBO Stad-Utrecht.
&
Redactie Rondomme

 

Algemeen lid

Mevr. Joyce Tjoa
Tel. 030-251 37 30

 

    Ledenadministratie:
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht

 

Algemeen lid

Mevr. Lilian Renardus  

                  Activiteiten

 

Notulist:

Dhr. CharlesVrencken 

Voor bestuurs zaken
en financiƫn

Centraal postadres
                  &
        Email-adres

Zr. Mien Leistra
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS    De Bilt
Tel.: 030-6976241
Tussen 19-20 uur
            
 

Contact redactie Rondomme
 

Dhr. Dick v.d.Horst
Merelstraat 8
3514 CN  Utrecht
Tel. 030-271 62 93
          

Redactie leden:
Mevr. Joyce Tjoa 
Dhr. Hans Stalh
Dhr. Dick v.d.Horst
  Contact Bezorging  Rondomme

 Rondomme  coƶrdinator
Dhr. Dick v.d.Horst
Tel. 030-271 62 93 

 

Nestorbezorging naar de lopers:
Mevr. A. Kooyman
Dhr. Hans Stalh
 

Contributie: 30 euro per persoon per kalenderjaar
Bij automatische incasso 28,50 euro (formulier bij het secretariaat)

Bankrekening:   NL06INGB0003944417   t.n.v.  Kath. Bond voor Ouderen Afd. Utrecht