Werkgroepen

 Binnen de Gemeente Utrecht zijn een tweetal afdelingen van de KBO actief. 
Dit zijn KBO Stad- Utrecht en KBO  Leidsche Rijn.  Beide afdelingen werken nauw samen en zijn beide vertegenwoordigd in het COSBO (Centaal Orgaan van de Samenwerkende Bonden voor Ouderen) Stad- Utrecht richt zich op de oude stad. Leidsche Rijn aan de overkant van het Amsterdam- Rijnkanaal. 
Het bestuur van het COSBO wordt gevormd door 2 leden van elke ouderenbond met een onafhankelijke voorzitter. 
Van KBO Stad- Utrecht is  dit:
                 Mevrouw drs. I.A.M. (Inge) Bouter- Schrijnemakers
                            E-mailadres:  
inge.bouter@planet.nl
Binnen het COSBO zijn een groot aantal werkgroepen actief, waarbij KBO Stad- Utrecht in een aantal van deze werkgroepen is vertegenwoordigd. In deze werkgroepen worden de belangen van ouderen behartigd binnen de Gemeente Utrecht.

Het beleid van het bestuur is de bestaande werkgroepen uit te breiden. Zie het artikel hoe verder met de KBO Stad- Utrecht. 
Klik Hier
Tevens zijn leden van de bestaande werkgroepen aan vervanging toe.

 

KBO- leden kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken bij een   speciaal telefoonnummer terecht. U wordt persoonlijk te woord gestaan door ons telefoonteam, dat u van een passend antwoord voorziet. Soms is doorverwijzing beter of meer passend.

KBO-leden met juridische en financiƫle vragen:
 

(op donderdagen van 13.30 - 15.30 uur,  10 eurocent per minuut)
Let op: deze dienstverlening is alleen voor KBO-leden.


Voor informatie van de gemeente Utrecht en de buurtteams, telefoon, mail adressen en overige gegevens,
 KLIK HIER

 

Minimabeleid:   

    Mevr. M.A. Vlutters-Francisca   

            Tel. 030-272 25 44

Ouderen Advies Commissie Mevr. I.A.M. Bouter- Schrijnemaker         inge.bouter@planet.nl

 

Ouderenadviseur       Dhr. J.I. Hoare
      Dhr. Hans Stalh
             Tel. 06-22199671
             Tel. 06-16532419
Contactpersoon vanuit de Provinciale KBO        Dhr. W.A. Sluis              Tel. 06-51250200
Informatie over de belasting invul hulp, Coordinator:       Mevr. J. Tjoa
     
     
            Tel. 030-2513730
           
           
Activiteitencommissie:

    vacant     

                    
Webmaster:       Dhr. F.T.P. van der Horst             Tel.  030-2716293
     

Let op gewijzigde info (24-11-2014)
afspraken worden centraal geregeld
zie voor meer informatie de site informatie
of
Rijbewijskeuringen centraal klik op info of
www.rijbewijskeuringsarts.nl
of neem contact op met onderstaande adressen.

Mevr. v.d.Berg   arts
Tel. 030-289 27 55

Buurtcentrum De Bram
Henriettedreef 20
Tel. 0882 32 33 00

Dienstencentrum Musketon
Eens per maand,
Tel. 06 13031321